SOAK

söndag 23 april 2017

Idag börjar vi! Introduktion och resurser för Apostlagärningarna kap 1-5...

Apostlagärningarna är en unik bok eftersom det är en övergångsperiod. Det tar oss från tiden med Kristus i evangelierna till tiden för kyrkan, i breven. I Apostlagärningarna ser vi uppstigningen av Kristus och början på missionsbefallningen då evangeliet lämnarJerusalem för att spridas till hela jordens yttersta gränser och slutligen ända till oss idag.
Syftet: Apostlagärningarna skrevs så att vi kunde se födelsen och tillväxten av kyrkan och apostlarnas gärningar.
Författare: Lukas (samma Lukas som skrev Lukasevangeliet)
Datum: Beräknas 63-70 år e Kr.
Nyckelvers: Apg 1:8  “Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.
I Apostlagärningarna, börjar vi med uppstigningen av Jesus och fortsätter sedan mot Petrus första tid i mission. Där läser vi också om etableringen och expansionen av kyrkan i de första 12 kapitlen. Vi får också se hur Saul omvandlas från att vara en förföljare av kyrkan och de kristna till att bli en stor missionär. Hans konvertering äger rum i Apostlagärningarna 9, men vi ser inte hans mission verkligen ta fart förrän kapitel 13.
Teman:
Det finns flera stora teman i Apostlagärningarna som inte bara lär oss om den tidiga kyrkan, men som också är tillämpliga för våra egna liv som troende.
1.Den Helige Ande – Jesus lovade lärjungarna att den Helige Ande skulle komma. Den Helige Ande kom med kraft i Apostlagärningarna 2. Han kom för att bli vår tröstare, vår lärare, och han är kraften bakom allt vi gör som troende. Ingenting vi gör är av vår egen kraft utan genom hans makt som bor inom oss.
2.  Kyrkan –Etableringen och organisationen av den lokala kyrkan är en viktig historia och ett viktigt tema i Apostlagärningarna. Den nya kyrkan hade många frågor precis som kyrkan idag. Apostlagärningarna ger oss en hel del bra exempel på hur man ska uthärda trots problemen i vår kyrka idag. Det talas också mycket om kyrkans tillväxt. 3.  
3. Mission/ Vittnesbörd – Vid slutet av varje evangelium, lämnade Jesus oss med en befallning. (Matt 28: 16-20, Mark 16: 14-16, Luk 24: 44-53, Johannes 20: 21-23) Med detta i åtanke, vet vi att detta är syftet med kyrkan - att sprida evangeliet! Vi måste berätta för andra. Detta expanderar inte bara den lokala kyrkan, men hela kyrkan universellt. Vi ser också i Apostlagärningarna, att dela evangeliet kan komma med ett högt pris, men det stärker vår tro när vi förlitar oss på Gud under dessa tider.
4.  Förföljelse – Kyrkan och de som försvarade den fick lida mycket förföljelse. Detsamma gäller i dag. De som står för de läror och övertygelser i kyrkan kan drabbas av opposition eller förföljelse. Apostlagärningarna ger oss uppmuntran att stå fast vid vår tro, och att minnas dem som har stått fast före oss.
Några avslutande ord: 
Apostlagärningarna kommer att ta oss på en resa av tro. Den uppmanar oss kristna till att leva utanför vår trygghetszon och modigt gå ut och sprida evangeliet i en värld som inte syftar till eller vill lära känna Gud. Må vi uppmuntras när vi läser handlingarna av de som gick före oss, så att vi också kan lära oss att uthärda i en tid där evangeliet inte är  populärt.
Veckans bibelverser...måndag 10 april 2017

Nytt bibelstudie på gång...


Nästa bibelstudie jag kommer köra är Apostlagärningarna, med start den 24 april till den 31 maj. Kanske den mest aktuella boken i vår tid och hur vi som kristna är kallade att leva. Ser fram emot att fördjupa mig i den boken. Hoppas du vill följa med på den 28 dagar långa resan med apostlarna. Det blir det sista bibelstudiet som kommer innan sommaren. Sen blir det ett uppehåll till hösten. Välkommen att följa med...

söndag 9 april 2017

Resuser för Lukasevangeliet v 5...


Nu går vi i n i påskveckan och sista dagarna i Lukasevangeliet som leder till Jesu korsfästelse, död och uppståndelse. Hoppas du följer med.Veckans bibelverser...

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

lördag 1 april 2017

Resurser v4 Lukas evangeliet...

Här får ni resurserna för nästa vecka och anledningen till att ni får det redan idag är att jag åker bort imorgon och är bortrest under veckan. Hoppas ni följer med på resan med Jesus mot påsken.
Välkomna till en ny vecka. Har du inte varit med från början så häng med under veckan och läs ikapp. Finns även en resursbok att ladda ner i den slutna fbgruppen. Bara att skicka en förfrågan. 

Veckans bibelverser...

Måndag

Tisdag


Onsdag

Torsdag

Fredag

torsdag 30 mars 2017

Liknelsen om festmåltiden...


Vi återvänder till kapitel 14 i Lukas evangelium och en liknelse.
Jesus sa, "Salig är den som får bli bordsgäst i Guds rike" Så berättar Jesus en liknelse för människorna om hur en man ordnade en stor festmåltid och bad sin slav att gå ut med inbjudningar till gästerna. Men när det var dags för festmåltiden hade alla ursäkter till varför de inte kunde komma, en hade precis köpt en åker, en hade köpt oxar, någon var nygift, de var upptagna, upptagna, upptagna.
Slaven gick då hem till sin herre, som blev mycket upprörd över detta och sa till sin slav att istället gå ut igen och bjuda in alla, handikappade, fattiga och blinda och främlingar. Han gjorde det och hela huset fylldes och det fanns inte en enda tom plats kvar vid bordet. Alla åt och drack och njöt av festmåltiden,

Jesus berättade alltid liknelser som har en andlig illustration och här säger Jesus till fariseérna att de var så upptagna med allt annat att de hade inte tid att ha en rätt relation med honom. 
Det här gäller oss idag också och det här är ett sätt för Jesus att varna oss för att, det kommer inte finnas någon plats för dig vid bordet heller. Med andra ord du är på väg till helvetet.
I uppenbarelseboken kap 19 vers 6 kan vi läsa, "Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.ˮ Jesus är brudgummen och vi som är hans folk är bruden.
Och vi har alla blivit inbjudna till lammets bröllopsfest i himlen, den ultimata festen och det kommer bli något du aldrig skådat eller kan förstå.

Vi har alla fått inbjudan till den här festen, kanske har du sagt frälsningsbönen en gång, men tar du dig verkligen tid i livet för att spendera med honom? Kanske är du nygift och tänker att du har inte tid just nu för du måste arbeta på ditt äktenskap eller du är fullt upptagen att jaga din drömkarriär, bygga upp din familj. Men Gud vill att vi ska komma nu och spendera tid med honom nu.
Kanske har du aldrig tackat ja till inbjudan, kanske känner du inte Jesus som din personlige frälsare. Då är dagen idag när du ska tacka ja till frälsningen, inbjudan. Omvänd dig från dina synder och be om förlåtelse och be Jesus komma in i ditt liv. Ta emot blodet från Jesus som sköljer bort all din syn och sätt din tro till honom. Och du kommer få gåvan av evigt liv.

Vi har ett underbart hopp i det här budskapet, det finns en plats reserverad för dig vi denna bröllopsfest i himlen. För oss som är frälsta och som ska gå på den, vi måste leva som det också. Vi ska leva med detta i våra tankar, ha glädje. En dag ska vi gå på lammets bröllopsfest, vilken underbar dag det kommer att bli. Jesus sa, Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men misströsta inte, jag har besegrat världen.ˮ  (Joh 16:33) En dag kommer vi vara tillsammans med honom, bär med dig det hoppet inom dig och fortsätt vandra med Kungen.

Lukas kap14: vers 26-27, vad menar Jesus?


När jag läste igenom kapitel 14 idag så fastnade jag för det starka orden Jesus säger i verserna 26-27,

"Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina bröder och systrar, och även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge." 

Det var hårda ord tyckte jag först när jag läste det, men sen tänkte jag att vad menar han? Uppmanar han oss att hata? Så jag började undersöka det här vidare och leta efter andra som har tolkat dessa ord, och hittade en hel del kring just dessa verser. Först så tänker jag att han kanske använde ett så starkt ord för att verkligen få människorna att inse vad som krävs, vi ska sätta Gud först i allt. Jag hittade en ganska bra och tydlig tolkning av dessa verser, som jag vill dela med mig av.

Jesus ger oss alltså inte ett nytt bud att vi ska hata andra utan han lär oss vad det kostar oss att följa honom och en förklaring finns i vers 33 i samma kapitel, "Likaså kan ingen av er vara min lärjunge om han inte tar farväl av allt han äger."
I Matt 10:34-39 finns en annan tolkning av samma vers.

Det handlar om vad vi måste vara beredda att göra för att följa Jesus. Det handlar om att ge upp allting, även våra egna liv för Honom. Han säger inte att; genom att göra det här, kommer du till himlen. Jesus är tydlig med att lära oss  att genom tron på Honom har vi evigt liv. Genom hans död på korset har vi fått våra synder förlåtna, Rom 6:23 " För syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre.         

Är då vi som följer Jesus villiga att sätta Honom först och de mest betydelsefulla människorna i våra liv på andra plats?

Låt oss måla upp  bilden lite mer framför oss. I vers 25 kan vi läsa hur stora skaror följde Jesus. Dom hade sett honom utföra mirakler, hela sjuka, bota blinda och undervisa människor. Och allt detta helt gratis, så varför inte följa Jesus? Du kan få någonting för ingenting. Men vidare så läser vi hur Jesus vänder sig till folkskaran och talar om för dom att det visst kostar något att följa Honom. Du måste sätta Honom före andra viktiga personer i ditt liv och även före dig själv.

För att få fram sitt budskap tydligt så använder han ett väldigt känsloladdat och utmanande språk, du måste hata alla andra. Han menar inte att du ska göra det bokstavligt, men att du måste vara beredd på sätta allting annat i andra hand. Så att om exempelvis om din chef skulle säga till dig att du får sparken om du inte slutar följa Honom, eller din man eller fru hotar att lämna dig, så måste du lyda Gud.
Många av oss har lyckligtvis inte hamnat i sådana situationer där vi behövt välja mellan Gud och familjen, men det sker dagligen. Även människor offrar dagligen sina liv för sin tro att följa Jesus, så visst har det ett pris. Tänk dig det scenariot att någon riktar sitt vapen mot dig och hotar ditt liv om du inte avsäger dig din tro och förnekar Jesus, vad skulle du göra?

Det här gäller också mindre saker i vardagen som att vi stressar, lägger mycket tid på fel saker som gör att vi inte avsätter tid till Gud iform av bön och bibelläsning. Jesus säger att vi inte ska jaga efter det som den här världen har att erbjud på hans bekostnad. Ingenting är viktigare än att följa och lyda Honom. Det är inte lätt, men Jesus har lovat att förse oss med alla våra behov. 

Det finns mycket i bibeln som utmanar oss till det yttersta och hur svårt det än är så måste vi våga ta oss igenom det. Många vill inte veta av dessa jobbigare bitar utan vill bara ha de kärleksfulla delarna. Gud är kärlek, men han är också en Gud fylld av vrede för synden i den här världen. Han är en avundsjuk Gud, som kräver allt av oss. Han har gett oss en fri vilja att välja vilken väg vi vill gå, den smala eller den breda. En leder till himlen en till helvetet. För syndens lön är döden och avskildhet från Gud i evigheten. Valet är ditt. Kan tyckas vara hårda ord, men det finns ingen mellanväg här. Gud skapade jorden och oss till sin avbild, i enlighet med sina värderingar, sin moral och sina lagar. Men satan smög in och vilseledde människan och vi blev utkastade från paradiset. Redan där hade människan en fri vilja.
För att ge mänskligheten en andra chans sände han sin son Jesus Kristus, för att han skulle rädda oss. Han offrade sitt liv för oss, tog på sig din och min synd och skuld på korset och genom hans blod kan stå rättfärdiga inför honom en dag. 

Om du tycker det här är svårt att förstå, om du inte är frälst än så fråga gärna i kommentarerna. Jag ska göra mitt bästa för att besvara dig.


måndag 27 mars 2017

Tre sätt som kärleken till pengar leder till misär...


I och med dagens kapitel och diskussionsfråga så skulle jag vilja dela med mig till er en förkunnelse av Courtney ur Predikaren som jag översatt. Den passar perfekt ihop med dagens kapitel och bibelvers. Hur tre sätt att älska pengar och saker leder till misär och otillfredsställelse.
Det står i Predikaren att, "Den som älskar pengar blir inte mätt på pengar, och den som älskar rikedom får aldrig nog." Pred 5:10

Det finns alltid de som har mer pengar och de som har mindre. Det finns alltid någonting mer vi kan längta efter när vi inte är belåtna. Så en av de första sakerna detta leder till är saknaden av belåtenhet. 

Mina egna tankar: Det här känner vi nog alla igen mer eller mindre, kanske har du någon i din omgivning som kämpar ännu hårdare med detta. En fara med det är att det kan leda till ett missbruk och det är därför vi måste vara på vår vakt. Jag känner igen mig själv i det här, det är så lätt att klicka hem saker från nätet. Du ser aldrig mängden pengar idag, utan de är bara siffror på en skärm. Och hjärnan är väldigt bra på att komma på alla olika anledningar till varför jag kan behöva ha ett till par jeans, eller den där jackan eller skorna. Och när jag ändå ska shoppa så varför inte passa på att ta det där erbjudandet också, det kostar ju en del med frakten ändå osv. Hjärnan kan verkligen gå på högvarv. Och det här vet annonsörerna och dom pockar på vår uppmärksamhet hela tiden, med reor, röda prissättningar etc. Man känner sig riktigt nöjd och belåten för stunden när man gjort sitt kap...och sen är det över på några sekunder. Blev jag lyckligare? Blev mitt liv bättre för att jag fick ännu en jacka till min samling? Nej, är svaret. Det var en tillfällig kick och det är det här hela spel och handelsindustrin går ut på. 
Många spelar på olika spel och hoppas på storvinsten som ska göra deras liv okomplicerat, för det blir det om man vinner flera miljoner, ellerhur? Läs vidare om nr 2.

Det andra som händer är att folk vill ha dina pengar. Har du ett överflöd vill många komma åt en del av det. I Predikaren vers 11  står det att," När ägodelarna förökas är det många som äter av dem. Vilken nytta har ägaren av dom utom att hans ögon får se dom?"
Om vi pausar lite här och tänker efter på de saker vi har, det är olika saker för alla. För vissa är det ett överflöd av kläder, skor, smycken, tekniska prylar mm. Vi kan se det, titta på det, men vad är det för nytta? Vi kan inte använda alltihop på en gång. Men vi gillar att kunna se det och tänka på hur vi ska använda allt. Vi gillar att veta att vi har det där, men vad gör det egentligen för nytta att det bara ligger där. Och någonstans så inbillar vi oss ändå at det ska skänka oss glädje.

Det finns exempel på många människor som vunnit stora pengar på spel och blivit olyckliga, här är några.
 Ett exempel är Jack Withaker som vann 350 miljoner dollar och han säger att han önskar att han hade rivit sönder den lotten. Vinsten har förstört hans liv. En annan man Andrew Shakespear van 30 miljoner dollar och blev mördad av en kvinna som solochvårade honom. Sandra Hayes vann 250 miljoner dollar som hon delade med sina kollegor. Hon säger att det förstörde hennes liv, hennes nära och kära förändrades i sitt beteende mot henne och hon fick utstå habegär och girighet från människor omkring henne som ville komma åt hennes pengar. on sa att personerna omkring henne blev som vampyrer som försökte suga pengar ur henne. Många tror att det är slutet på deras olycka om de vinner stora pengar, men det kan många intyga att det inte är. Det finns många fler liknande berättelser om hur det lett till självmord, depressioner, skilsmässor mm och kanske tänker många, kom igen, kan det verkligen var så jobbigt att vinna pengar?
Du tänker att det kan inte vara så , men Guds ord är sant, pengar ger inte tillfredsställelse och det kan dessa människor vittna om. Det gjorde inte deras liv bättre.

Den tredje saken är att du kan inte sova. Så här står det i kap 5 vers 12, "Ljuv är arbetarens sömn, han må ha litet eller mycket att äta. Men den rikes överflöd ger honom ingen ro att sova."
Det här kan tyckas ironiskt att varför skulle inte en rik man som är mätt sova gott? Hur kommer det sig att arbetaren sover bättre än den rike mannen? En anledning kan vara att arbetaren har jobbat hårt hela dagen och tröttat ut sig, medan den rike inte har ansträngt sig något. En annan orsak att den rike mannen inte kan sova är att hans girighet och driv efter mer pengar och med det saknaden av tillfredsställelse håller honom vaken för han planerar och funderar över hur han kan tjäna mer pengar. Han funderar också över sätt hur han ska beskydda sina pengar, han oroar sig för människor som vill stjäla från honom och allt han äger, hur han ska hinna sköta allt. 

Så att ha en massa ägodelar och pengar löser inte problemen i våra liv och det tillfredsställer inte heller vår själ. Jesus säger i Matt 6:24 att "ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då hata den ene och älska den andra, eller hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.
Det här är Jesu egna ord. Pengar och ägodelar leder inte till stabilitet, så vi kan inte hålla på att jag efter dessa saker. Gud leder till stabilitet, Han är vårt fort, vår styrka,  den som skyddar oss från omskakningar, Han är den som ger oss god nattsömn och han är den enda som kan ge oss belåtenhet. Så var på din vakt mot lockelsen efter pengar och saker i den här världen. Håll fast vid Jesus och dra dig närmare honom och fortsätt vandra med Kungen.